Erkend Adviseur Duurzaam Wonen

Onze woning is nu te groot en kunnen we levensloop bestendig maken. Slaapkamer en badkamer beneden zou mogelijk zijn, desnoods een traplift naar boven. Maar dan blijft het huis toch te groot!

Een leuk appartement zo midden in het centrum heeft ook wel wat. Lekker overal dichtbij!

Ook advies? Neem contact op

Waarom kiezen voor een levensloopbestendige woning

Een levensloopbestendige woning heeft geen drempels, een inloopdouche, een keuken met inductiekookplaat en een slaapkamer op de begane grond. Alles met het oog op een toekomst waarin je minder mobiel wordt. Het allerbelangrijkste is dat je je veilig door het huis kan verplaatsen en niet bang hoeft te zijn voor ongelukken. Je kan op deze manier langer zelfstandig blijven wonen.

Hoe financier ik dit?

 • Het is mogelijk om de grond onder je huis te verkopen en met de opbrengst hiervan de kosten betalen.
 • Je kan ook de overwaarde van je woning gebruiken om deze kosten te betalen.
 • Ook spaargeld is goede optie omdat je boven de 30.846 euro per persoon vermogensrendementsheffing betaalt. (61.692 euro voor fiscale partners)

 

 

Kangeroewonen
Een kangoeroewoning ook wel mantelzorgwoning genoemd is een huis waar twee of drie generaties onder één dak wonen maar toch apart. Ouderen en jongeren wonen samen en toch afzonderlijk en kunnen zo altijd op elkaar rekenen. De gezinnen delen dezelfde voordeur, maar hebben wel duidelijk gescheiden leefruimtes die via de binnenkant te bereiken zijn. Het ouderlijk huis kan gewoon anders ingericht worden. Voor sommige verbouwingen kan een tarief van 6% worden toegekend in plaats van 21%. Ouderen kunnen zo dus langer in hun huis blijven wonen. Er zijn nog meer voordelen en natuurlijk ook nadelen. Wil je er meer over weten? Neem contact op met een adviseur van de W van Wonen

Wil je toch verhuizen naar dat mooie appartement of patiowoning? Vanaf 57 jaar kom je in aanmerking voor De Senioren Hypotheek (Zie NHG voor Senioren)

Onze maandlasten willen we naar beneden brengen om daarmee een leuke aanvulling op ons pensioen te creëren. Kunnen wij op onze leeftijd de hypotheek nog oversluiten naar een lagere rente?

Ook advies? Neem contact op

Maandlasten verlagen, maar hoe doe ik dat?

De rente is historisch laag, nu hét moment om je hypotheek over te sluiten en je maandlasten te verlagen. Hoe? Je lost je oude hypotheek in en sluit een nieuwe hypotheek af.

Loopt je rentevast periode niet af, dan betaal je boete voor vervroegd aflossen. Dat is een vergoeding voor de rente die de geldverstrekker mist tot aan de afgesproken rentevervaldatum. Deze vergoeding is fiscaal aftrekbaar evenals de kosten die je maakt voor je nieuwe hypotheek zoals: notariskosten, advies- en bemiddelingskosten, kosten NHG en taxatiekosten. Hoe korter de periode tot rentevervaldatum, hoe lager de boete! 

Heb je een hoge boete? Neem dan zeker contact op met de W van Wonen! Zij kunnen je van een goed advies voorzien!

 

 

Bestaande aflosvrije hypotheek meenemen
Heb je een aflosvrije hypotheek, dan mag je deze voor maximaal 50% van de waarde van de woning meenemen naar een andere hypotheek, doch nooit meer dan het bedrag wat je aan aflosvrij hebt. Het deel boven de 50% moet je dan annuïtair of lineair inlossen.

Omdat je alleen rente betaalt over het aflosvrije deel en geen aflossing kan dit een manier zijn om je maandlast naar omlaag te krijgen

Aflossingsvrije hypotheek

 

Als we willen verhuizen naar een mooi appartement, komen we dan nog wel in aanmerking voor een hypotheek?

En wat voor hypotheek zou dat zijn? Voor hoe lang kunnen we de rente dan vastzetten? Zou dat ook een aflosvrije hypotheek kunnen zijn?

Ook advies? Neem contact op

Van koopwoning naar koopwoning

Je mag tot 100% van de marktwaarde van de woning financieren doch niet meer dan 290.000 euro. Een uitzondering wordt gemaakt als er sprake is van woningverbetering met energiebesparende voorzieningen. Dan mag je namelijk met NHG 6 % extra lenen, met een kostengrens tot 307.400 euro. Dus een maximale leensom van 106% van de waarde van de woning. Je moet dit extra bedrag wel in energiebesparende maatregelen steken. Download hier het boekje: Haal meer energie uit je woning.

De kosten voor NHG (borgtochtprovisie) zijn 0,9% van het hypotheekbedrag. Daarmee heb je een vangnet voor als je door onvoorziene omstandigheden je maandlast niet meer kan betalen of bij gedwongen verkoop er een restschuld over blijft.

 

 

Ontvang je nu of binnen 10 jaar AOW en wil je een andere woning kopen?
Als je al AOW ontvangt of over maximaal 10 jaar de AOW-leeftijd bereikt en een andere woning wilt kopen, dan kun je te maken krijgen met aangescherpte financieringsregels. Hierdoor kan het krijgen van een hypotheek voor een nieuwe woning moeilijker zijn, zelfs als je nieuwe hypotheeklasten lager uitvallen dan je huidige lasten. NHG heeft voor deze specifieke situatie een nieuwe manier van toetsen ontwikkeld, waardoor je in veel gevallen wél een passende hypotheek met NHG kunt krijgen.

Er wordt getoetst of je inkomen voldoende is om je werkelijke hypotheeklasten te dragen. Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Je moet bijvoorbeeld de hypotheekrente voor een langere periode vastzetten. De adviseur van de W van Wonen kan je alle mogelijkheden uitleggen en weet welke geldverstrekkers deze mogelijkheid namens NHG aanbieden.

Download hypotheekbegrippen

AOW tool

 

Stel dat we toch blijven wonen in ons huidige huis, kunnen we dan het geld wat nu in de stenen zit eruit halen of moeten we het huis daarvoor verkopen?

We hebben toch een leuke overwaarde opgebouwd.

Ook advies? Neem contact op

Geld vrij maken uit de stenen, hoe doe ik dat?

Overwaarde hypotheek 
Ben je 60 jaar of ouder en is je huis meer waard dan de hypotheek die je nu hebt? Dan is de Verzilver Hypotheek, of Overwaarde hypotheek mogelijk een oplossing voor je. Hiermee kun je het geld dat je anders pas zou krijgen als je je huis verkoopt, al gebruiken tijdens je pensioen.

 

 

Duokoop: kopen zonder grond
Bij het oversluiten van je hypotheek is het mogelijk de grond door te verkopen aan de Nederlandse Grondbank. Je sluit dan een hypotheek op de woning en je huurt de grond van de grondbank. Hierdoor heb je vrij vermogen gecreëerd wat je kan gebruiken als aanvulling op je pensioen of als schenking aan je kinderen. Voor het gebruik van de grond betaal je rente (canon) welke fiscaal aftrekbaar is. Wil je meer weten, klik hier voor een afspraak.

Download hypotheekbegrippen

Pensioentips en actiepunten

We hebben een testament wat al zo’n 15 jaar oud is. Is dit nog geldig? Stel dat een van ons in een verzorgingstehuis terecht komt, hoe zit het dan met de eigen bijdrage? Moeten we dan ons huis opeten?

We hebben al een scheiding meegemaakt van een van onze kinderen. Hoe kunnen we voorkomen dat eventuele exen buiten schot blijven?

Ook advies? Neem contact op

Geen testament? Dan regelt de wet je erfenis!

Geen testament? Dan regelt de wet je erfenis!
Als je partner overlijdt, wordt de erfenis op papier in gelijke delen verdeeld tussen de achtergebleven partner (langstlevende) en de kinderen. De langstlevende krijgt de hele erfenis. De kinderen krijgen een vordering op de langstlevende ter grootte van hun erfdeel. Wanneer de langstlevende overlijdt, ontvangen de kinderen jouw erfenis en die van je partner.

Ben je ongehuwd samenwonend met kinderen, dan erven je kinderen alles. Je partner heeft geen recht op de erfenis. Ook niet als je een samenlevingscontract hebt opgesteld. Het samenlevingscontract regelt alleen de verdeling van vermogen tijdens het leven.

Erfenis en erfbelasting
Heb je een testament van voor 2010 dan is het belangrijk te kijken hoe flexibel je testament is. Een flexibel testament geeft de langstlevende de vrijheid om te zijner tijd keuzes te maken waardoor de erfgenamen zo min mogelijk erfbelasting of om de eigen bijdrage in de zorg verlagen.’ Download hier de whitepaper 'Mijn testament'.

 

 

Schenken en zorgkosten
Sinds 2013 bepaalt de wet dat zorgkosten niet alleen afhangen van je inkomen, maar ook van je vermogen. In zo’n geval kan het verstandig zijn om alvast een schenking te doen. Hierdoor verklein je je vermogen, waardoor ook de eigen bijdrage omlaag kan gaan. En je kinderen profiteren alvast van jouw spaargeld, voordat je het hebt ‘opgegeten’. Je mag ook belastingvrij schenken aan je kleinkinderen.

Scheiden heeft gevolgen voor je testament
Wil je voorkomen dat je ex erft, dan moet je je testament aanpassen. Regel ook de erfenis en voogdij voor je kinderen!

Social media
Als de overledene een profiel had op Facebook, Twitter, Instagram of andere social mediaplatform, dan kun je de profielen laten verwijderen. Het kan ook zijn dat de laatste wens was deze profielen te laten omzetten in een gedenkpagina. Vraag hier de whitepaper “Digitaal testament” aan.

Wat is een levenstestament?

Waarom is dat belangrijk voor ons?

Regel je hier dan ook je medische gegevens?

Ook advies? Neem contact op

Wat is een Levenstestament

Het levenstestament geldt tijdens je leven en gaat dus niet over wat er met de bezittingen moet gebeuren na je overlijden. Dat regelt een testament.

Een levenstestament of levensloop testament is een document waarin je vastlegt wie waarover namens jou beslissingen mag nemen wanneer je zelf niet meer kunt handelen en waarin je aangeeft wat je wensen zijn rondom je overlijden. De persoon die je daarvoor aanstelt is een vertrouwenspersoon of gevolmachtigde.

Een levenstestament bestaat vaak uit twee volmachten: een voor de financiële belangen en een voor de medische en persoonlijke zaken. je legt alle zaken die je geregeld wilt hebben in één akte vast. Het is ook mogelijk om alleen voor je financiële zaken een volmacht op te stellen. Werkwijze en mogelijkheden van de notariële volmacht en het levenstestament zijn hetzelfde.

 

 

 

Verkleinen eigen bijdrage verzorgingstehuis
Het doen van een schenking (op papier) aan je kinderen

 • Het opstellen van een testament met de bepaling dat de kindsdelen direct volledig opeisbaar zijn bij opname van de langstlevende in een instelling met een eigen bijdrage. Zodra de langstlevende in een instelling komt eisen de kinderen hun kindsdelen op. Zo verlaag je direct je vermogen.
 • In een levenstestament bepalen dat de gevolmachtigde mag schenken aan je kinderen. Als je bent opgenomen in een zorginstellingkunnen de kinderen doorgaan met schenken en zo jouw vermogen verkleinen.

We willen onze kleinkinderen graag iets geven. Moeten we dan nu schenken of regelen we dat ook in een testament?

Hoeveel mogen we aan onze kinderen schenken. En is dat dan belastingvrij? Stel dat we de grond onder ons huis verkopen, mogen we dat geld dan aan onze kinderen schenken?

Ook advies? Neem contact op

Drie belastingvoordelen van schenken

 

 1. Je betaalt minder vermogensbelasting. Dit bedrag gaat van je vermogen af waardoor je minder vermogensbelasting betaalt. Krijgt een kind onder de 18 jaar een schenking, dan telt zijn bankrekening mee voor jouw vermogen.
 2. Erfgenamen betalen minder erfbelasting. Omdat jouw vermogen kleiner is, hoeven je erfgenamen minder erfbelasting te betalen.
 3. Vermindering eigen bijdrage zorginstelling. De eigen bijdrage voor zorg wordt berekend op basis van je inkomen en vermogen. Met een schenking vermindert je vermogen.

 

Schenken op papier
Zit je geld vast in een huis of aandelen dan kun je alvast ‘op papier’ schenken. Na je overlijden krijgt de ontvanger dit geld in handen. Je hebt dan een schuld bij de ontvanger waarover je 6% rente betaalt. De ontvanger moet deze schenking opgeven in box 3 van de inkomstenbelasting.

Schenken aan je kinderen
Eenmalig kan je elk kind (tussen 18 en 40 jaar) een flink bedrag geven waarover ze geen belasting hoeven te betalen. Je kind moet de eenmalig verhoogde belastingvrije gift opgeven aan de fiscus. Je mag een bedrag belastingvrij schenken aan je kleinkinderen!

 

 

Belastingvrij schenken voor een huis (verhoogde schenkingsvrijstelling) Over een gift tot 103.643 euro hoeft de (aanstaande) huiseigenaar geen belasting te betalen. De belangrijkste voorwaarde voor je schenking is dat de (aanstaande) huiseigenaar tussen de 18 en 40 jaar oud is. Je kunt je gift over maximaal drie jaar verspreiden. De Belastingdienst maakt ieder jaar bekend wat de verhoogde schenkingsvrijstelling is voor het volgende jaar.

Als een van ons komt te overlijden, dan zou ik niet weten wat er allemaal geregeld moet worden! Kunnen we daar een verzekering voor afsluiten?

Is er niet een of ander naslagwerk waar we onze wensen in vast kunnen leggen?

Ook advies? Neem contact op

Verzekeringen rondom overlijden

Bij een overlijden spelen (ook) veel geldzaken. Heb je een partner? Ga dan na of je hen voldoende financieel verzorgd achterlaat of dat je nog zaken moet regelen. Zie ook onderdeel testament. Er zijn verschillende verzekeringen die uitkeren bij je overlijden.

 

Begrafenisverzekering
Er zijn verschillende vormen:

 • Natura-uitvaartverzekering. Je verzekert dan een aantal diensten zoals het regelen van de begrafenis, de rouwstoet en de kaarten. De nabestaanden hoeven niets te regelen.
 • Kapitaal-uitvaartverzekering. De nabestaanden ontvangen een bedrag. Dat kunnen ze gebruiken voor het verzorgen van de begrafenis.
 • Combinaties van deze vormen komen ook voor.

Vraag hier de whitepaper “Mijn laatste wensen” op.

Kosten van crematie of begrafenis
Een crematie of begrafenis kost al gauw 7.000 – 10.000 euro. Als er niet genoeg geld op de bankrekening van de overledene staat, dan moeten erfgenamen de kosten uit eigen zak betalen. De kosten van de uitvaart mag je aftrekken van de erfbelasting!

Oude polissen
Heb je oude uitvaartpolissen maar bestaat de verzekeraar niet meer, klik dan hier voor meer informatie.

Vergeet niet je testament up-to-date te houden! Laat dit om de 5 jaar beoordelen.