Belastingvoordelen schenken

We willen onze kleinkinderen graag iets geven. Moeten we dan nu schenken of regelen we dat ook in een testament?

Hoeveel mogen we aan onze kinderen schenken. En is dat dan belastingvrij? Stel dat we de grond onder ons huis verkopen, mogen we dat geld dan aan onze kinderen schenken?

Drie belastingvoordelen van schenken

 

 1. Je betaalt minder vermogensbelasting. Dit bedrag gaat van je vermogen af waardoor je minder 
       vermogensbelasting betaalt. Krijgt een kind onder de 18 jaar een schenking, dan telt zijn bankrekening mee voor
       jouw vermogen.
 2. Erfgenamen betalen minder erfbelasting. Omdat jouw vermogen kleiner is, hoeven je erfgenamen minder
       erfbelasting te betalen.
 3. Vermindering eigen bijdrage zorginstelling. De eigen bijdrage voor zorg wordt berekend op basis van je inkomen
       en vermogen. Met een schenking vermindert je vermogen.

 

Schenken op papier
Zit je geld vast in een huis of aandelen dan kun je alvast ‘op papier’ schenken. Na je overlijden krijgt de ontvanger dit geld in handen. Je hebt dan een schuld bij de ontvanger waarover je 6% rente betaalt. De ontvanger moet deze schenking opgeven in box 3 van de inkomstenbelasting.

Schenken aan je kinderen
Eenmalig kan je elk kind (tussen 18 en 40 jaar) een bedrag geven van 28.947 euro waarover ze geen belasting hoeven te betalen. Je kind moet de eenmalig verhoogde belastingvrije gift opgeven aan de fiscus. Je mag een bedrag belastingvrij schenken aan je kleinkinderen!

 

Belastingvrij schenken voor een huis (verhoogde schenkingsvrijstelling) Over een gift tot 28.947 euro hoeft de (aanstaande) huiseigenaar geen belasting te betalen. De belangrijkste voorwaarde voor je schenking is dat de (aanstaande) huiseigenaar tussen de 18 en 40 jaar oud is. Je kunt je gift over maximaal drie jaar verspreiden. De Belastingdienst maakt ieder jaar bekend wat de verhoogde schenkingsvrijstelling is voor het volgende jaar.
De W van Wonen