Maandlasten verlagen

Onze maandlasten willen we naar beneden brengen om daarmee een leuke aanvulling op ons

pensioen te creëren.

Kunnen wij op onze leeftijd de hypotheek nog oversluiten naar een lagere rente?

Maandlasten verlagen, maar hoe doe ik dat?

De rente is historisch laag, nu hét moment om je hypotheek over te sluiten en je maandlasten te verlagen. Hoe? Je lost je oude hypotheek in en sluit een nieuwe hypotheek af.

Loopt je rentevast periode niet af, dan betaal je boete voor vervroegd aflossen. Dat is een vergoeding voor de rente die de geldverstrekker mist tot aan de afgesproken rentevervaldatum. Deze vergoeding is fiscaal aftrekbaar evenals de kosten die je maakt voor je nieuwe hypotheek zoals: notariskosten, advies- en bemiddelingskosten, kosten NHG en taxatiekosten. Hoe korter de periode tot rentevervaldatum, hoe lager de boete!

Heb je een hoge boete? Neem dan zeker contact op met de W van Wonen! Zij kunnen je van een goed advies voorzien!

Bestaande aflosvrije hypotheek meenemen
Heb je een aflosvrije hypotheek, dan mag je deze voor maximaal 50% van de waarde van de woning meenemen naar een andere hypotheek, doch nooit meer dan het bedrag wat je aan aflosvrij hebt. Het deel boven de 50% moet je dan annuïtair of lineair inlossen.

Omdat je alleen rente betaalt over het aflosvrije deel en geen aflossing kan dit een manier zijn om je maandlast naar omlaag te krijgen

De W van Wonen