Levenstestament

Wat is een levenstestament?

Waarom is dat belangrijk voor ons?

Regel je hier dan ook je medische gegevens?

Wat is een Levenstestament

Het levenstestament geldt tijdens je leven en gaat dus niet over wat er met de bezittingen moet gebeuren na je overlijden. Dat regelt een testament.

Een levenstestament of levensloop testament is een document waarin je vastlegt wie waarover namens jou beslissingen mag nemen wanneer je zelf niet meer kunt handelen en waarin je aangeeft wat je wensen zijn rondom je overlijden. De persoon die je daarvoor aanstelt is een vertrouwenspersoon of gevolmachtigde.

Een levenstestament bestaat vaak uit twee volmachten: een voor de financiële belangen en een voor de medische en persoonlijke zaken. je legt alle zaken die je geregeld wilt hebben in één akte vast. Het is ook mogelijk om alleen voor je financiële zaken een volmacht op te stellen. Werkwijze en mogelijkheden van de notariële volmacht en het levenstestament zijn hetzelfde.

Verkleinen eigen bijdrage verzorgingstehuis
Het doen van een schenking (op papier) aan je kinderen

  • Het opstellen van een testament met de bepaling dat de kindsdelen direct volledig opeisbaar zijn bij opname van de langstlevende in een instelling met een eigen bijdrage. Zodra de langstlevende in een instelling komt eisen de kinderen hun kindsdelen op. Zo verlaag je direct je vermogen.
  • In een levenstestament bepalen dat de gevolmachtigde mag schenken aan je kinderen. Als je bent opgenomen in een zorginstellingkunnen de kinderen doorgaan met schenken en zo jouw vermogen verkleinen.

 

De W van Wonen