Testament opmaken

Nu we 2 kleine pubers hebben lijkt het ons verstandig een testament op te stellen, want stel dat Chantal en ik gelijktijdig komen te overlijden door bijvoorbeeld een ongeval?
Wie zorgt er dan voor onze kinderen?
En stel, dat een van ons langdurig in coma blijft, kan de ander dan alles nog regelen?

Testament opmaken: Waar moet je aan denken?

Met een testament bepaal je zelf wat er gebeurt met je nalatenschap als je er niet meer bent. Kom je te overlijden zonder testament dan regelt de wet een aantal zaken. In een testament leg je bijvoorbeeld vast:

  • Wie wat krijgt van jou nalatenschap;
  • Wie in je huis mag wonen na overlijden;
  • Dat je de partners van je kinderen uitsluit van de erfenis;
  • Dat bij opname van de langstlevende in een verzorgingstehuis de erfenis opeisbaar is;
  • Dat bij overlijden van de eerste ouder het kindsdeel opeisbaar is

Levenstestament Hierin leg je vast wie voor jou beslissingen mag nemen als je zelf niet meer in staat bent om dit te doen. Een levenstestament is voor iedereen noodzakelijk, aangezien er altijd iets met je kan gebeuren waardoor je niet meer in staat bent om zelf beslissingen te maken. De wet heeft hier niets voor geregeld, dus moet je dat zelf doen. Denk aan:

  • Beslissingen nemen voor medicatie, reanimatie en euthanasie;
  • De zorg over je kinderen; nemen van financiële beslissingen als je dat zelf niet meer kan.

Vraag hier de white paper erfrecht op.
Vraag hier de whitepaper digitaal testament op.

De W van Wonen