Overlijdensrisicoverzekering

We kopen de woning op beider salaris, maar wat als er een inkomen wegvalt door overlijden, langdurige ziekte of ongeval?

Kunnen we de maandlast dan nog betalen?

WAT ALS EEN VAN ONS ARBEIDSONGESCHIKT WORDT OF KOMT TE OVERLIJDEN?

Een hypotheek is een grote verantwoordelijkheid en een flinke kostenpost. Stel: je raakt arbeidsongeschikt of werkloos waardoor je je maandlasten niet meer kunt betalen? Een woonlastenverzekering dekt inkomensterugval door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid dekt, waarmee je de maandlasten voor je hypotheek  kunt blijven betalen.
Een woonlastenverzekering keert een maandelijks bedrag uit als je door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid te maken krijgt met een forse inkomensdaling, waarmee je de woonlasten kunt blijven betalen. Hiervoor betaal je een maandelijkse premie.
Je kunt  kiezen uit verschillende dekkingen: bij werkloosheid én arbeidsongeschiktheid of alleen bij arbeidsongeschiktheid? Een uitkering vanaf  het moment dat je ziek of werkloos bent of pas later?
Laat je hierover adviseren door ons!
Bij arbeidsongeschiktheid heb je  de keuze tussen drie opties:
  • Eigen beroep: je krijgt 100% uitgekeerd zodra je je eigen beroep niet meer kunt uitvoeren.
  • Passende arbeid: je krijgt alleen 100% uitgekeerd als je naast je huidige baan geen andere passende arbeid kunt verrichten. Stel:  door het verlies van je been kan je niet meer als vertegenwoordiger werken, maar nog wel als een administrateur op het hoofdkantoor, dan krijg je niets uitgekeerd.
  • Gangbare arbeid: je krijgt pas 100% uitgekeerd als je geen enkel type werk meer kunt verrichten. Stel: jij gitarist in een band en bent je vinger verloren. De verzekeraar vindt dat je nog wel administratief werk kunt doen waardoor je niets vergoed krijgt
Met de Hypotheek Aflos Verzekering verzeker je het risico van arbeidsongeschiktheid. De Hypotheek Aflos Verzekering lost in één keer een groot deel van je hypotheek af als je in de WIA terecht komt en aan de overige verzekeringsvoorwaarden voldoet
Ver­ze­kerd be­drag
Het verzekerd bedrag voor arbeidsongeschiktheid heid staat in het uitkeringsschema dat je ontvangt bij het verzekeringsbewijs. Het bedrag daalt tijdens de looptijd.
Aan­vul­len­de werk­loos­heids­dek­king
Naast arbeidsongeschiktheid kunje je  ook verzekeren voor aanhoudende werkloosheid. De uitkering start nadat je werkloosheidsuitkering bij het UWV is gestopt. Je kunt voor werkloosheid in totaal twaalf maanden een uitkering krijgen uit deze verzekering.

WIL JE EEN VRIJBLIJVEND EN GRATIS GESPREK MET EEN ADVISEUR?

Een overlijdens-risicoverzekering (ORV), keert eenmalig een afgesproken bedrag uit aan je nabestaanden als je tijdens de afgesproken looptijd overlijdt. Met dat bedrag kunnen nabestaanden het wegvallen van je inkomen opvangen. Dat bedrag kunnen zij gebruiken om de hypotheek of huur van het huis te betalen, gezinsopvang te bekostigen of studie van kinderen veilig te stellen. 
Bereken hier de premie voor je overlijdensrisicoverzekering. De premies zijn de afgelopen jaren gedaald, misschien kan je wel besparen?
Een uitvaartverzekering verzekert de kosten voor je begrafenis of crematie en heeft een levenslange looptijd. Daardoor ben je zeker dat een verzekeraar uitbetaalt bij overlijden wanneer dan ook! Het verzekerd bedrag is vaak lager dan bij een overlijdensrisicoverzekering. Met een uitvaartverzekering bouw je waarde op, omdat je spaart met een uitvaartverzekering.
De W van Wonen