DUO: lening voor studenten

Marlies gaat op kamers!
Wat kan ze lenen en wat moeten wij nog bijleggen. En waar moeten we nog meer aan denken? Is er een andere manier, waardoor Marlies geen lening hoeft te sluiten?

STUDIEFINANCIERING!

VANAF STUDIEJAAR 2023-2024

DE BASISBEURS IS WEER TERUG!

Studenten in het hoger onderwijs (hbo en universiteit), die nog recht hebben op een prestatiebeurs, ontvangen vanaf studiejaar 2023-2024 weer een basisbeurs. Ook krijgen studenten die tijdens het leenstelsel geen basisbeurs ontvingen een tegemoetkoming. 

Het kabinet besloot daarom om de basisbeurs voor studenten in het hoger onderwijs weer in te voeren. Dit geldt voor studenten die vanaf september 2023:

 • een opleiding aan een hogeschool of universiteit volgen en
 • nog recht op studiefinanciering in de vorm van prestatiebeurs hebben. 

De prestatiebeurs voor studenten bestaat uit:

 • een basisbeurs; 
 • aanvullende beurs (afhankelijk van het inkomen van de ouders);
 • en studentenreisproduct.

Over de prestatiebeurs wordt rente gerekend, ook tijdens de studie.  Als studenten binnen 10 jaar hun diploma halen, wordt de prestatiebeurs inclusief de rente omgezet in een gift. 

HOGERE INKOMENSGRENS AANVULLENDE BEURS

Meer studenten in het hoger onderwijs kunnen een aanvullende beurs ontvangen. Ze kunnen deze beurs krijgen als hun ouders tot ongeveer € 70.000 verdienen. Dat was € 53.900. De  aanvullende beurs is een prestatiebeurs. Deze wordt omgezet van een lening naar een gift als de student binnen 10 jaar een diploma haalt.

TEGEMOETKOMING STUDENTEN TIJDENS LEENSTELSEL

Wie tijdens het leenstelsel (2015-2023) 1 of meer jaren heeft gestudeerd, heeft in die periode geen basisbeurs gehad. Daarom biedt het kabinet deze studenten een financiële tegemoetkoming. 

 • Studenten die tijdens het leenstelsel heeft gestudeerd en recht had op studiefinanciering;
 • de student een diploma haalt binnen 10 jaar.

De tegemoetkoming wordt afgetrokken van de studieschuld of als deze er niet (meer) is uitbetaald. 

BASISBEURS en AANVULLENDE BEURS STUDIEJAAR 2023-2024
 • studenten in het hoger onderwijs een basisbeurs kunnen krijgen van € 274,90 euro (uitwonend), of € 110,30 (thuiswonend) per maand; 
 • de basisbeurs voor uitwonende studenten in het hoger onderwijs en in het mbo en de basistoelage voor uitwonende scholieren in studiejaar 2023/2024 tijdelijk omhoog gaan met € 164,30;
 • studenten deze basisbeurs (prestatiebeurs) niet hoeven terug te betalen als ze binnen 10 jaar hun diploma halen;
 • alle studenten kunnen een aanvullende beurs van maximaal € 416 per maand ontvangen als hun ouders niet meer verdienen dan ongeveer €70.000;
 • de bijverdiengrens in het mbo vervalt;
 • de voorwaarden voor de terugbetaling van de studieschuld gelijk worden voor het mbo en hoger onderwijs. Zoals de hoogte van de maandelijkse terugbetaling, periode van terugbetaling en het startmoment.

 

TEGEMOETKOMING VOOR STUDENTEN TIJDENS LEENSTELSEL

De tegemoetkoming hangt af van het aantal studiejaren tijdens het leenstelsel:

 • Studenten die recht hebben op een tegemoetkoming en 4 jaar hebben gestudeerd, krijgen mogelijk € 1.436 als korting op hun schuld of uitbetaald.
 • Studenten die in 2022-2023 zijn gaan studeren, krijgen € 359 korting op hun studieschuld of uitbetaald.
 • Studenten die recht hebben op de tegemoetkoming ontvangen vanaf 2025 de korting op hun studieschuld of de uitbetaling. 
 • Afgestudeerden ontvangen de tegemoetkoming in de meeste gevallen automatisch als zij hier recht op hebben. Ontvang je die niet dan kan je een aanvraag indienen bij DUO als je er wel voor in aanmerking komt. 
 • De eerste 4 groepen (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019) die onder het leenstelsel hebben gestudeerd, hadden recht op een studievoorschotvoucher, deze  krijgt een andere vorm. 
 • Afgestudeerden die hun studievoorschotvoucher nog niet hebben gebruikt, kunnen € 1802 korting krijgen op hun studieschuld of het bedrag wordt uitbetaald als er geen studieschuld (meer) is.

WIL JE EEN VRIJBLIJVEND EN GRATIS GESPREK MET EEN ADVISEUR?

BEREKEN HIER JE MAXIMALE HYPOTHEEK EN BEKIJK HET RENTEOVERZICHT VAN MEER DAN 50 GELDVERSTREKKERS

De W van Wonen