Overlijden/arbeidsongeschiktheid

We kopen de woning op beider salaris, maar wat als er een inkomen wegvalt door overlijden, langdurige ziekte of ongeval?
Kunnen we de maandlast dan nog betalen?

Wat als een van ons komt te overlijden?

Een overlijdens-risicoverzekering (ORV), keert eenmalig een afgesproken bedrag uit aan je nabestaanden als je tijdens de afgesproken looptijd overlijdt. Met dat bedrag kunnen nabestaanden het wegvallen van je inkomen opvangen. Dat bedrag kunnen zij gebruiken om de hypotheek of huur van het huis te betalen, gezinsopvang te bekostigen of studie van kinderen veilig te stellen. Al vanaf enkele euro’s per maand zijn je nabestaanden beschermd tegen de financiële gevolgen jouw overlijden

Bereken hier de premie voor je overlijdensrisicoverzekering. De premies zijn de afgelopen jaren gedaald, misschien kan je wel besparen?

Een uitvaartverzekering verzekert de kosten voor je begrafenis of crematie en heeft een levenslange looptijd. Daardoor ben je zeker dat een verzekeraar uitbetaalt bij overlijden wanneer dan ook! Het verzekerd bedrag is vaak lager dan bij een overlijdensrisicoverzekering. Met een uitvaartverzekering bouw je waarde op, omdat je spaart met een uitvaartverzekering.

Wat als een van ons arbeidsongeschikt wordt?
Met een woonlastenbeschermer verzeker je het risico van een dalend inkomen als gevolg van langdurige ziekte, ongeval of werkloosheid. De uitkering is dan een aanvulling op een WIA- of werkloosheidsuitkering waarmee je voor een bepaalde periode (een deel van) je hypotheeklasten kunt betalen

Hypotheek aflosverzekering
Deze verzekering keert een eenmalig bedrag uit bij arbeidsongeschiktheid. Dit bedrag wordt gebruikt om de top van de hypotheek mee af te lossen. De maandlasten van de hypotheek worden hierdoor blijvend verlaagd en er is geen sprake van een restschuld

De W van Wonen