Levenstestament

Wat is een levenstestament?

Waarom is dat belangrijk voor ons?

Regel je hier dan ook je medische gegevens in?

EEN LEVENSTESTAMENT?

WAAR MOET JE ALLEMAAL AAN DENKEN?

WAT IS EEN LEVENSTESTAMENT

Regie over je leven

In een levenstestament staat wie tijdens je leven namens jou beslissingen mag nemen en waarover: alleen over je geld en andere bezittingen of ook over je medische en persoonlijke zaken?

Eventueel kun je verschillende vertrouwenspersonen aanwijzen, ieder met eigen bevoegdheden (bijvoorbeeld een voor de financiële zaken en een ander voor de medische). Het levenstestament blijft gelden, ook als je zelf niet meer in staat bent je belangen te behartigen. Zo hou je de regie over je leven, als je zelf niet (meer) kunt beslissen. Het levenstestament eindigt als je overlijdt.

Vraag hier je checklist levenstestament op over welke keuzes je kunt maken voor nu en straks.

BELANGRIJK OM TE REGELEN!
EEN LEVENSTESTAMENT

 • ;WAT IS EEN LEVENSTESTAMENT?
 • ;WAT WIL JE REGELEN?
 • ;WIE GEEF JE HET VERTROUWEN.
 • ;WIE MOET ER TOEZICHT HOUDEN?
 • ;WANNEER MAAK JE EEN LEVENSTESTAMENT.
 • ;TESTAMENT
 • ;BEGRIPPENLIJST

Klik op de downloadknop om de brochure  op te vragen. Het is gratis!

WANNEER HEB JE EEN LEVENSTESTAMENT NODIG?

Er zijn verschillende situaties denkbaar, waarin je een levenstestament nodig kunt hebben.
Het kan zijn dat je, bijvoorbeeld na een ongeluk, in coma ligt of ernstig verlamd of verzwakt bent.
Ook is het mogelijk dat je geestelijk achteruit gaat. In al die gevallen ben je niet langer in staat om zelf je financiële of medische belangen te behartigen.

WANNEER GAAT EEN LEVENSTESTAMENT IN?

In het levenstestament staat opgenomen vanaf welk moment de bevoegdheden van uw vertrouwenspersoon in werking treden:

 1. Direct na ondertekening van de akte. Dat zou betekenen dat de door jou aangewezen persoon meteen namens jou mag optreden, ook al mankeer je nog niets.
  Of;
 2. Als een arts een verklaring heeft afgelegd dat je zelf niet meer in staat bent om je eigen belangen te behartigen ten gevolge van lichamelijke zwakte of wilsonbekwaamheid.
WAT ALS JE GEEN TESTAMENT HEB?

Als je niet langer in staat bent om je eigen belangen te behartigen (bijvoorbeeld omdat je in coma ligt of dement bent) en je hebt geen levenstestament, dan kan de rechter op verzoek je vermogen onder bewind stellen. De rechter wijst dan een bewindvoerder aan die je vermogen mag beheren. De rechter kan een familielid benoemen tot bewindvoerder, maar kan ook besluiten een buitenstaander te benoemen. Deze bewindvoerder mag alleen het vermogen beheren. Voor ingrijpende beslissingen, zoals de verkoop van een woning of het doen van een schenking, moet apart een machtiging worden gevraagd aan de rechter. Bovendien moet de bewindvoerder jaarlijks verantwoording afleggen aan de rechter.

Gaat het om het nemen van beslissingen op medisch gebied, dan kan de rechter daarnaast een mentor benoemen. Dat kan dezelfde persoon zijn als de bewindvoerder, maar dat hoeft niet.

JE BENT GETROUWD. HEB JE DAN EEN LEVENSTESTAMENT NODIG?

Vaak wordt er gedacht dat de eigen partner namens jou mag beslissen, als je daar zelf niet meer toe in staat bent. Heb je dat niet vooraf vastgelegd in een levenstestament, dan zal je partner niet namens jou het huis kunnen verkopen of aan de bankrekening kunnen komen als je daar zelf niet meer toe in staat bent. Je partner zal dan alsnog een bewind moeten aanvragen bij de rechter en moeten aangeven dat hij/zij zelf wel bewindvoerder wil zijn.

Ben je dus getrouwd en heb je samen een huis, dan kun je het huis niet zo maar verkopen als er onverhoopt iets met je partner gebeurt.

VERSCHIL TUSSEN EEN VOLMACHT EN EEN LEVENSTESTAMENT

Verschillende soorten volmachten

De wet kent twee soorten volmachten:

 1. Een algemene volmacht. De gevolmachtigde is bevoegd om alle rechtshandelingen namens de volmachtgever te verrichten. Uitzonderingen moeten uitdrukkelijk worden uitgesloten.
 2. Een bijzondere volmacht. Deze wordt verleend voor het verrichten van een vooraf bepaalde specifieke handeling.

In verschillende situaties kan er een volmacht worden verleend, bijvoorbeeld voor de afwikkeling van een nalatenschap of de verkoop van een woning.

In een levenstestament verleen je zelf een of meerdere volmachten en bepaal je zelf wie er namens jou mag optreden, ingeval je daar zelf niet langer toe in staat bent. Degene die u in het levenstestament tot gevolmachtigde benoemt, wordt ook wel eens de vertrouwenspersoon genoemd.

Volmachten in een levenstestament

Een levenstestament bestaat vaak uit twee volmachten: een voor de financiële belangen en een voor de medische en persoonlijke zaken. Deze worden gebundeld in één akte. Deze volmachten kunnen zowel algemene als bijzondere volmachten zijn. Het is belangrijk dat de bevoegdheden van de gevolmachtigde(n) van je levenstestament duidelijk zijn aangegeven.

EUTHANASIE EN HET LEVENSTESTAMENT

Een levenstestament is ook zinvol als je bepaalde wensen hebt ten aanzien van het levenseinde, bijvoorbeeld euthanasie. Als je je wensen en de voorwaarden waaronder helder opschrijft is het voor een arts duidelijk wat je wilt. Dit is belangrijk als de situatie zich voordoet dat je zelf niet meer in staat bent om het euthanasieverzoek met de arts te bespreken. Als je een euthanasieverklaring hebt, is het belangrijk te weten of je eigen huisarts deze wens wil honoreren of dat je wellicht op zoek moet naar een andere arts. Je moet er wel rekening mee houden dat jouw dokter een zorgvuldige afweging zal maken als de situatie zich voor gaat doen. Hij moet zich daarbij houden aan de euthanasiewet. Het kan zijn dat de arts jouw verzoek niet uitvoert, omdat uit het verzoek niet duidelijk genoeg blijkt in welke situatie je precies euthanasie wilt. Ook mag en zal de dokter geen euthanasie uitvoeren als je mondeling of met je gedrag duidelijk maakt dat je geen euthanasie (meer) wilt. Jouw uiting op dat moment is belangrijker dan wat je eerder in een schriftelijk euthanasieverzoek hebt aangegeven. Dit wil nog wel eens voorkomen wanneer iemand lijdt aan dementie. 

Wil je goed geïnformeerd worden over de mogelijkheden op het gebied van levenstestament en het testament bij overlijden zijn?

Neem dan contact met ons op.
Je kan dan goed voorbereid het gesprek met een notaris aan!

De W van Wonen