Testament 

Is het verstandig een testament op te stellen? Stel dat jij en je partner gelijktijdig komen te overlijden door bijvoorbeeld een ongeval?
Wie zorgt er dan voor de kinderen?
En stel, dat een van ons langdurig in coma blijft, kan de ander dan alles nog regelen?

TESTAMENT OPMAKEN?

WAAR MOET JE ALLEMAAL AAN DENKEN?

WAT IS EEN TESTAMENT

Regie over je nalatenschap

Je kunt in een testament mensen toevoegen, bijvoorbeeld een samenwoon­partner, of bepaalde erfgenamen meer geven en andere minder. Je kunt ook bepaalde erfstukken of geldbedragen toewijzen aan bepaalde personen of aan een goed doel (legatarissen). En je kunt kosten besparen door iets aan de kleinkinderen te geven.

BEREID JE GOED VOOR!
VRAAG  “MIJN TESTAMENT AAN

  • ;WAT IS EEN TESTAMENT?
  • ;WAAROM EEN TESTAMENT OPSTELLEN?
  • ;ERFBELASTING EN VRIJSTELLINGEN 2023.
  • ;WAAROM EEN EXECUTEUR?
  • ;SCHENKVRIJSTELLINGEN KINDEREN.
  • ;TE BETALEN SCHENBELASTING.
  • ;WAT IS EEN LEVENSTESTAMENT?
  • ;DEMENTIE EN WILSBEKWAAM.
  • ;EIGEN BIJDRAGE OPNAME VERZORGINGSTEHUIS.
  • ;SAMENWONEN/TROUWEN VANAF 2018.

Klik op de downloadknop om Mijn testament op te vragen. Het is gratis!

ONTERVEN

Wil je dat een wettelijke erfgenaam niets erft? Dan kun je hem of haar onterven.
Kinderen kunnen dan altijd nog hun legitieme portie opeisen, namelijk de helft van hun normale erfdeel.

SCHOONZOON / DOCHTER UITSLUITEN

Is je kind vóór 2018 getrouwd of vóór 2018 een partnerschap aangegaan? Dan heeft je kind nog een ouderwetse, volledige gemeenschap van goederen. Jouw erfenis valt daar ook in tenzij er een uitsluitingsclausule in je testament staat. Het gevolg van deze clausule is dat je erfenis niet in de gemeenschap valt. Dankzij de uitsluitingsclausule heeft je schoonkind dus geen recht op jouw erfenis. Daarom wordt dit ook wel “het uitsluiten van de koude kant” genoemd.

Soorten uitsluiting:

1) Harde uitsluitingsclausule
2) Zachte uitsluitingsclausule
3) Onvoorwaardelijke insluitingsclausule
4) Voorwaardelijke insluitingsclausule
5) Zachte tweetrapsmaking
6) harde tweetrapsmaking
7) Schenking met uitsluitingsclausule

Maak een afspraak met een notaris voor de juiste clausule.

OPNAME ABWZ CLAUSULE: OPNAME VERPLEEGTEHUIS

Tegenwoordig moet je de overwaarde van je huis “opeten” wanneer je in het verpleeghuis belandt. Gelukkig kun je daar wat aan doen door een AWBZ clausule op te nemen in je testament. Daarmee kun je als echtpaar duizenden euro’s zorgkosten besparen!

stel: langstlevende wordt opgenomen in het verzorgingstehuis en er is geen testament: Overwaarde huis wordt dan box 3 vermogen waardoor de eigen bijdrage hoger wordt. Het zgn. “opeten eigen huis”.

Maar alleen een stukje tekst in je testament is niet voldoende om onder de eigen bijdrage uit te komen.

Door opname van de AWBZ clausule en een levenstestament wordt dit vermeden.

Onderstaande video legt het helemaal uit!

Kijk hiervoor deze video.

OPVULLEGAAT of AFVULLEGAAT

Opvullegaat:
Een opvullegaat is een clausule die je als echtpaar kunt opnemen in je testament. Daarmee stel je de erfbelasting uit van het eerste overlijden naar het tweede overlijden.

Afvullegaat:
Het verschil tussen een opvullegaat en een afvullegaat is dat de laatste nog een stapje verder gaat. Heb je de vrijstellingen voor de erfbelasting helemaal opgevuld? Dan heeft elke erfgenaam daarboven twee schijven van 10% en 20% erfbelasting. Je wilt niet dat één van de erfgenamen 20% betaalt terwijl een andere erfgenaam nog ruimte heeft in de 10% schijf. Het afvullegaat zorgt er voor dat je alle schijven optimaal afvult. Daarom heet het een afvullegaat.

Wil je er meer over weten?  kijk deze video

SAMENGESTELD GEZIN EN ERFENIS

Verschillende familiesituaties
We kennen vele gezinsvormen en familiesituaties. Bij trouwen, een partnerschap aangaan of samenwonen kiezen mensen voor elkaar. Door scheiding en overlijden, gevolgd door hertrouwen en nieuwe gezinsconstructies worden mensen met elkaar verbonden die niet altijd voor elkaar gekozen hebben. Ook op juridisch vlak.

Er zijn vele aandachtspunten bij het regelen van je nalatenschap als je hertrouwd bent – of dat nu na scheiding of overlijden is. Ga daarom altijd naar een notaris om je goed te laten adviseren.

BELASTING BESPAREN

Er zijn verschillende manieren om erfbelasting te besparen met een testament, bijvoorbeeld door erfdelen te vergroten of te verkleinen, of de erfenis over meer personen te verdelen. Veel grootouders vinden het fijn om iets aan de kleinkinderen te geven. Daarmee besparen ze ook erfbelasting, ­omdat hun vrijstelling even groot is als die van een kind.

Wil je goed geïnformeerd worden over de mogelijkheden op het gebied van levenstestament en het testament bij overlijden zijn?

Neem dan contact met ons op.
Je kan dan goed voorbereid het gesprek met een notaris aan!

De W van Wonen