Uitvaartverzekering 

Als een van jullie komt te overlijden, weet je wat er dan allemaal geregeld moet worden!
Kun je daar een verzekering voor afsluiten? Is er niet een of ander naslagwerk waarin je de wensen in vast kan leggen?

ER IS EEN TIJD VAN KOMEN EN EEN TIJD VAN GAAN!

HEB JIJ AL VOORZIENINGEN GETROFFEN?

VOORDELEN VAN BEGRAVEN

 

 • Voor de nabestaanden kan het heel prettig zijn om een plek (een graf) te hebben waar zij heen kunnen gaan. Sommigen vinden het heel fijn om een graf te kunnen verzorgen. Dit kan helpen bij het rouwproces.

 • In een familiegraf komen uiteindelijk alle familieleden weer bij elkaar. Dat is een mooi idee.

 • Bij het afscheid kunnen de familieleden en vrienden tot het eind aanwezig zijn. Je kunt getuige zijn van het moment dat de kist het graf in gaat. Ook dit kan helpen bij de rouwverwerking.

 • Het graf kan je heel mooi en persoonlijk maken. Je kunt het zien als een soort eerbetoon aan de overledene.

NADELEN VAN BEGRAVEN

 

 • De kosten van een graf en een mooi monument kunnen flink in de papieren lopen.

 • Een graf moet worden onderhouden. Willen de nabestaanden dit?

 • Om de zoveel jaar krijgen nabestaanden te maken met de keuze of zij het graf willen aanhouden of dat zij het willen laten ruimen.

 • Begraven laat een grotere ecologische voetstap achter dan cremeren en is dus minder goed voor het milieu.

VOORDELEN CREMEREN

 

 • Je kan er er voor kiezen om na de crematie een mooie gedenkplek in te richten. Dit kan in het openbaar bijvoorbeeld bij het crematorium, maar ook thuis.

 • Kies je voor een verstrooiing, dan is dit opnieuw een mooi moment om samen te komen met alle dierbaren, herinneringen op te halen en te herdenken.

 • Een crematie is goedkoper dan een begrafenis.

 • Cremeren is beter voor het milieu.

 • Er is geen graf dat onderhouden moet worden en dat op een later moment weer extra kosten met zich meebrengt.

NADELEN CREMEREN

 

 • Sommige mensen vinden cremeren een eng ideEe en voelt het niet goed.

 • Besluit de directe familie de as uit te strooien of thuis te bewaren, dan hebben mensen die iets verder weg staan van de overledene geen plek om te gedenken.

 • Kies je na de crematie voor plaatsing in een graf, urnennis of columbarium, dan brengt dit extra kosten met zich mee.

 • Er kan onenigheid ontstaan over de asbestemming. Zo wil de één de as bijvoorbeeld thuis in een urn bewaren, terwijl de ander dit liever wil verstrooien. Dit kan lastig zijn.

Overlijden is voor veel mensen een onderwerp waar je liever niet al te veel aan denkt. Maar het is wel zinvol om  na te denken over je uitvaart en om je wensen kenbaar te maken. Want als je tijd dan gekomen is en het voor je nabestaanden niet duidelijk is wat je wensen zijn, krijgen zij misschien met moeilijke vraagstukken te maken.

Neem de tijd om erbij stil te staan;
Wat vind je belangrijk voor je uitvaart?
Wil je begraven of gecremeerd worden? Wil je thuis opgebaard worden of liever elders? Aan wat voor soort kist denk je en wil je bloemen?  Wil je een  bijeenkomst met luxe hapjes of toch liever iets intiems en kleins? 

Download hieronder het e-book “Mijn laatste wensen” waarin je alles hierover kunt vastleggen voor je nabestaanden.

SOORTEN UITVAARTVERZEKERINGEN 

NATURAVERZEKERING

Bij deze verzekering wordt er maandelijks een premie betaald.  Bij overlijden keert de uitvaartverzekeraar uit in de vorm van diensten en objecten, zoals vervoer, catering en de rouwkaarten.

Voordeel: de hoge mate waarin alles voor de nabestaanden geregeld wordt.

Nadeel: er is relatief weinig vrijheid bij de invulling van de uitvaart. Voor specifieke wensen moet meestal worden bijbetaald. Ook is de grafsteen meestal niet gedekt. Hierdoor zijn er vaak extra kosten wanneer de overledene een naturaverzekering had afgesloten.

 

KAPITAALVERZEKERING

Bij een kapitaalverzekering wordt voor het afsluiten een bepaald bedrag vastgesteld dat wordt uitgekeerd bij overlijden.
voordeel:  meer vrijheid in de invulling van de uitvaart je zit niet vast aan een pakket. Je kan er zelf een uitvaartondernemer kiezen en de uitvaart kan makkelijker persoonlijker gemaakt worden.

Combinatie:
Je kan de natura- en de kapitaalverzekering combineren, zodat kosten die niet gedekt zijn op de naturaverzekering voldaan kunnen worden met de uitkering uvan de kapitaalverzekering
De waarde van een kapitaalverzekering moet jaarlijks aangegeven worden in Box 3 van de belastingaangifte. 

NATURA SOMMENVERZEKERING

Bij een natura sommenverzekering wordt een vast bedrag verzekerd. Het belangrijkste kenmerk van dit type dat nabestaanden verplicht zijn dit bedrag uit te geven aan de uitvaart. Het geld mag voor geen enkel ander doel uitgegeven worden. De kosten van de uitvaart moeten worden voorgeschoten door de nabestaanden en kunnen achteraf gedeclareerd worden.

Een belangrijk aandachtspunt bij een natura sommenverzekering is dat het verzekerde bedrag vaststaat en niet meegroeit met inflatie, zoals bij een kapitaalverzekering meestal wel het geval is. Om de zoveel jaar is het daarom verstandig om te bekijken of het verzekerde bedrag nog voldoende is om de uitvaart te bekostigen.

OUDE POLISSEN

HEB JE OUDE UITVAARTPOLISSEN, VAN MAATSCHAPPEN DIE INMIDDELS NIET MEER BESTAAN?
KIJK DAN OP ZOEKSERVICE LEVENSVERZEKERINGEN OM DE HUIDIGE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ TE ACHTERHALEN.

WIL JE EEN VRIJBLIJVEND EN GRATIS GESPREK MET EEN ADVISEUR?

De W van Wonen