Samenlevingscontract of trouwen

Samenwonen is een grote stap in elke relatie. Het brengt niet alleen emotionele veranderingen met zich mee, maar ook juridische en financiële aspecten die moeten worden overwogen. Het opstellen van een samenlevingscontract of trouwen is een belangrijke stap voor stellen die gaan samenwonen. Het biedt juridische en financiële bescherming en zorgt voor duidelijkheid en zekerheid in de relatie. Door de juiste afspraken te maken en open communicatie te hebben, kunnen stellen met vertrouwen de volgende fase van hun relatie ingaan.

Trouwen of samen wonen wat is verstandig?

Het is belangrijk om de verschillen te begrijpen tussen een samenlevingscontract en trouwen. Trouwen heeft bijvoorbeeld automatisch juridische gevolgen, terwijl een samenlevingscontract specifiek moet worden opgesteld.

Wat is een samenlevingscontract?

 • Een samenlevingscontract is een juridisch document dat de rechten en plichten van samenwonende partners vastlegt. Het regelt zaken als eigendom, financiën zoals gezamenlijke kosten en schulden en eventuele afspraken over kinderen.
 • Hoewel het in Nederland niet verplicht is om een samenlevingscontract te hebben wanneer je gaat samenwonen, kan het wel sterk worden aanbevolen. Het biedt duidelijkheid en zekerheid voor beide partners.
 • Een van de belangrijkste redenen om een samenlevingscontract op te stellen, is financiële bescherming. Het regelt hoe jullie financiën worden beheerd tijdens de relatie en wat er gebeurt in het geval van een breuk of overlijden.
 • Een ander belangrijk aspect van een samenlevingscontract zijn de regels met betrekking tot erfrecht. Zonder een contract hebben samenwonende partners geen automatisch recht op elkaars nalatenschap.
 • Het opstellen van een samenlevingscontract kan complex zijn, maar het is essentieel om alle belangrijke zaken te regelen. Het is verstandig om hiervoor een notaris in te schakelen om ervoor te zorgen dat alles juridisch correct is.
 • Naast het juridische aspect is het ook belangrijk om onderlinge afspraken te maken en open communicatie te hebben. Een samenlevingscontract kan helpen bij het vastleggen van deze afspraken, maar het is ook belangrijk om ze regelmatig te bespreken en indien nodig aan te passen.
 • Bij de geboorte van een kind moet de vader het kind erkennen bij de burgerlijke stand van de gemeente.

TROUWEN VOLGENS DE WET:

 • Persoonlijke bezittingen en schulden van vóór het huwelijk vallen niet binnen de gemeenschap van goederen. Als je uit elkaar gaat, hoef je die bezittingen en schulden niet te delen, wel de bezittingen opgebouwd tijdens het huwelijk.
 • Bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk ontstaan, zijn van beiden. Deze moet je delen als je uit elkaar gaat.
 • Een erfenis of schenking die je tijdens het huwelijk krijgt, blijft van jou alleen.
 • Bij een huwelijk van een man en een vrouw ben je automatisch erkend als ouders en is het gezag geregeld.
 • Partners delen niet alleen de inkomsten die zij in loondienst verdienen, maar ook wat er tijdens het huwelijk met de eigen onderneming wordt verdiend.
 • Je bent elkaars erfgenaam.
 • Ook de kinderen zijn automatisch je erfgenaam. Zij krijgen hun deel pas als je er beiden niet meer bent.
 • Een scheiding moet via de rechter verlopen. De partners schakelen ieder een eigen of een gezamenlijke advocaat in.
 • De advocaat vraagt voor de scheiding bij de rechtbank aan.
 • Het gezag over de kinderen blijft bij beide ouders, tenzij de rechter anders bepaalt.
 • De onderhoudsplicht geldt ook na een scheiding. Bij minderjarige kinderen moeten de ouders een ouderschaps­plan opstellen.

TROUWEN MET VOORWAARDEN:

 • Vastleggen in voorwaarden welke bezittingen en schulden van jullie samen zijn en welke persoonlijk.
 • Als je samen een woning koopt, is het huis van jullie samen. Stel voorwaarden op als je het eigendom anders wilt verdelen.
 • Als een van beiden meer verdient dan de ander en je dat wilt delen, leg je met voorwaarden vast hoe de groei van je spaargeld wordt verdeeld.
 • In een testament zelf aangeven wie wat van je gaat erven. Een testament is een persoonlijk document.
 • Vastleggen in voorwaarden hoe je de kosten voor de kinderen verdeelt.
 • Beschermen van de partner en bijvoorbeeld het gezamenlijke huis tegen eventuele schuldeisers van je bedrijf via huwelijkse voorwaarden.
 • Kinderen uit een vorige relatie zijn je wettelijke erfgenamen. Opnieuw trouwen, of een geregistreerd partnerschap aangaan, kan de omvang van je erfenis veranderen.
 • Inschakelen van een notaris of een mediator om je te helpen bij het maken van afspraken over de echtscheiding.
 • Inschakelen van een advocaat als je het met elkaar eens bent. Of ieder een eigen advocaat als jullie het niet met elkaar eens zijn. De advocaat vraagt voor u de scheiding bij de rechtbank aan.

 

GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

Voor een geregistreerd partnerschap onderteken je eerst een document bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Daarna ga je voor de partnerschapsvoorwaarden twee keer naar de notaris. Eén keer voor de intake en één keer om de akte te ondertekenen. Partnerschapsvoorwaarden zijn noodzakelijk om zaken helder af te spreken en als je niet wilt dat er bij eventuele schulden aanspraak kan worden gemaakt op het vermogen van de andere partner en om bij een scheiding aan te kunnen tonen wat van jou is. Als je trouwt regel je dit binnen de huwelijkse voorwaarden. Het kost zo’n 4 tot 6 weken om partnerschapsvoorwaarden of huwelijkse voorwaarden te regelen.

SAMEN VERDER,

WAT KAN JE REGELEN?

 • ;SAMENWONEN
 • ;TROUWEN EN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP
 • ;HUWELIJKSE VOORWAARDEN
 • ;PARTNERSCHAPSVOORWAARDEN
 • ;SAMEN VERDER IN EEN KOOPWONING
 • ;KINDEREN KRIJGEN
 • ;OVERLIJDEN VAN EEN VAN BEIDEN
 • ;UIT ELKAAR
 • ;VOORWAARDEN OPSTELLEN WAAROM EN HOE
 • ;VERANDERINGEN VOOR SAMENWONERS PER 1-1-2023

WIL JE EEN VRIJBLIJVEND EN GRATIS GESPREK MET EEN ADVISEUR?

Bekijk onderstaande video’s over de nieuwe huwelijksregels voordat je de stap zet?

Klik hier voor een voorbeeld huwelijkse voorwaarden algehele gemeenschap van goederen

MEEST GESTELDE VRAGEN

MIJN VRIENDIN IS EERDER GETROUWD GEWEEST. WAT MOETEN WIJ REGELEN?

Vóór het huwelijk maak je de keus of je in beperkte gemeenschap van goederen wilt trouwen of op huwelijkse voorwaarden. In de huwelijkse voorwaarden kan je afspreken dat jullie niets delen (koude uitsluiting) of alles delen (algehele gemeenschap van goederen). Kies je ervoor geen huwelijkse voorwaarden te maken, dan trouw je automatisch in de beperkte gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat jullie alleen de bezittingen en schulden delen die jullie samen na de trouwdag hebben opgebouwd. 

Omdat je vriendin eerder getrouwd is geweest en zij kinderen heeft, is het goed om je te laten adviseren over een testament en huwelijkse voorwaarden. Reden om huwelijkse voorwaarden te maken kan bijvoorbeeld zijn dat de eerdere scheiding financieel nog niet helemaal is afgewikkeld. Een testament kan nodig zijn als je wilt dat de kinderen van je vriendin ook van jou erven. Ook je vriendin kan vanwege de eerdere scheiding redenen hebben om een testament te maken.

GELDT ONS SAMENLEVINGSCONTRACT NA ONS TROUWEN ALS HUWELIJKSCONTRACT?

Nee, het samenlevingscontract werkt niet meer als jullie gaan trouwen. Jullie moeten namelijk opnieuw een keuze maken. Tussen (beperkte) gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden. Als je van tevoren niets regelt bij de notaris, trouwen jullie automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat alle bezittingen en schulden van vóór het huwelijk van jou blijven. Bezittingen en schulden die je na het trouwen krijgt, zijn van jullie samen. In sommige gevallen is het verstandig om huwelijkse voorwaarden te maken, bijvoorbeeld als jij of je partner een bedrijf heeft. 

WE GAAN PAS OP TERMIJN TROUWEN. MOETEN WE NU WAT REGELEN VOOR DE TUSSENTIJD?

Door te trouwen regel je een aantal zaken in één keer. Regel je van tevoren niets, dan trouw je automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat jullie alleen de bezittingen en schulden delen die jullie samen na de trouwdag hebben opgebouwd. Alle bezittingen en schulden van vóór het huwelijk blijven privé. Wat het erven betreft, is in de wet geregeld dat als een van beide echtgenoten overlijdt, de achterblijvende echtgenoot alles erft. 

Voor de periode dat je nog niet getrouwd bent, kan het nodig zijn toch wat te regelen, bijvoorbeeld met een testament of een samenlevingscontract. Dat speelt in meerdere situaties, bijvoorbeeld als jullie of een van jullie een koopwoning hebben of kinderen.

WELKE RELATIEVORM IS DE BESTE KEUZE?

Als je voor elkaar kiest is het belangrijk om bepaalde zaken goed te regelen. Daar zijn verschillende manieren voor. Trouwen uiteraard. Maar je kunt ook een geregistreerd partnerschap aangaan of een samenlevingscontract maken bij je notaris. Zo kun je bijvoorbeeld zorgen dat je partner bij overlijden aanspraak krijgt op je erfenis en/of partnerpensioen. En goed regelen wat er moet gebeuren als jullie uit elkaar zouden gaan.

Er zijn verschillende wetten en regels waarmee je rekening moet houden als je je relatie officieel wilt maken. Maar het gaat er vooral om wat jullie zelf willen. Dit zijn de belangrijkste mogelijkheden:

Samenwonen met een samenlevingscontract:

Samenwonen is leuk, maar zonder contract kun je flink in de problemen komen. Stel je eens voor dat je uit huis wordt gezet door je schoonfamilie omdat het huis op naam van je overleden partner stond. Of dat je geen recht hebt op alimentatie bij een scheiding of op pensioen bij overlijden. Als je een samenlevingscontract maakt bij de notaris, kun je dat allemaal goed regelen. Dat scheelt een boel ruzie, verdriet en onduidelijkheid als de relatie onverhoopt eindigt. Bovendien kun je tienduizenden euro’s aan erfbelasting besparen als een van jullie plotseling overlijdt.

Trouwen of een geregistreerd partnerschap:

Trouwen klinkt romantisch, maar het huwelijk heeft ook een zakelijke kant. Zo brengt het huwelijk allerlei wetten en regels met zich mee die veel zaken automatisch regelen. Zo erft binnen het huwelijk de achterblijvende partner alles, wanneer de ander overlijdt. En moeten de kinderen op hun erfdeel wachten tot beide partners zijn overleden. Dat is allemaal vastgelegd, zonder dat je een testament hoeft te maken. Ook de alimentatie en het verdelen van jullie gezamenlijk vermogen bij scheiding, is allemaal voor getrouwde partners in de wet vastgelegd.

Als jullie het anders willen regelen dan kan dat ook. In dat geval maak je huwelijkse voorwaarden bij je notaris.

Het geregistreerd partnerschap lijkt in veel opzichten op het huwelijk en het meeste dat hierboven is beschreven geldt dus ook voor het geregistreerd partnerschap.

CHECKLIST TROUWE, SAMENLEVINGSCONTRACT EN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP
De W van Wonen